พิมพ์รายการนี้ sdu logo

ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน

วันที่จัดกิจกรรม 01/03/56
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้การประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th