พิมพ์รายการนี้ sdu logo

โครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน”

วันที่จัดกิจกรรม 14/02/56
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณอาคารเยาวภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาพ/ข่าว : พศิน )


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th