พิมพ์รายการนี้ sdu logo

กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จัดการแสดงนาฏศิลป์ ชุด “ชุมนุมเผ่าไทย”

วันที่จัดกิจกรรม 22/08/55
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

กลุ่มวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงนาฏศิลป์ ชุด “ชุมนุมเผ่าไทย”ในพิธีเปิดงาน “The 2012 International Conference Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th