พิมพ์รายการนี้ sdu logo

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง และคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่จัดกิจกรรม 10/03/54
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เข้าพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านขวัญชัย วงศ์นิติกร เพื่อแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับนำเสนอโครงการพัฒนาทุนมนุษย์และโครงการเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th