พิมพ์รายการนี้ sdu logo

คุรุสภาจัดอบรมโปรแกรม KSP BUNDIT ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ

วันที่จัดกิจกรรม 22/02/54
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานเปิดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม KSP BUNDIT ของคุรุสภาและการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคุรุสภาและสถาบันผลิตครู ทั้งนี้คุรุสภาได้เลือก หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นที่จัดการประชุม


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th