พิมพ์รายการนี้ sdu logo

มสด. โครงการความร่วมมือ ศูนย์ปราจีนบุรี จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

วันที่จัดกิจกรรม 27-29/11/52
file could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be foundfile could not be found

นักศึกษาโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1,3,5 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ต่างๆมากมายทั้ง การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบ รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ


QR-Code http://www.dusit.ac.th
เอกสารนี้พิมพ์จาก : http://www.dusit.ac.th