::

สวนดุสิตร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 กับชุมชนสวนอ้อย

วันที่: 11/01/57
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โครงการอาหรกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 กับชุมชนสวนอ้อย โดยนำผัดไทยมาให้บริการฟรี ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนสวนอ้อย และชุมชนใกล้เคียงที่ได้มาร่วมลงทะเบียนในงาน ณ ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต (ภาพ: ศิรินันท์/ข่าว: อลิศ)