::

กระทรวงทรัพยากรฯ สปป.ลาวศึกษาดูงานศูนย์สิ่งแวดล้อมสวนดุสิต

วันที่: 17/09/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • คณะผู้บริหารจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยี ถึงแนวทางการจัดทำห้องปฏิบัติการ และวิธีการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เนื่องจากห้องปฏิบัติการของศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มสอ.) โดยมี รศ.นิยดา สวัสดิพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม, ดร. ชาติ ทีฆะ และ อ.ประวรดา โภชนจันทร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร (ภาพ: สรรค์วเรศ / ข่าว: อลิศ)