::

หลักสูตร EVEX ศูนย์สุพรรณฯ จัดโครงการ ไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ season 4

วันที่: 20/08/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • หลักสูตรออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยราชถัฏสวนดุสิตศูนย์ฯสุพรรณบุรี ได้ดำเนินโครงการไอเดียสุพรรณของขวัญวันแม่ season4 เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักระหว่างแม่ลูกและส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อมอบให้แม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภากร สุจิตย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และ คุณสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใต้สระว่ายน้ำ อาคารศิลปอาชา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)