::

สวนดุสิตโพล ประชุม ครั้งที่ 4/2556

วันที่: 17/06/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 4/2556 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง โครงสร้างสวนดุสิตโพล , การบริหารงานบุคคลสวนดุสิตโพล , สวนดุสิตโพล กับ มสด. ณ ห้องประชุม ตึกสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ภาพ/ข่าว สรรค์วเรศ)