::

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สุขใจรับพร

วันที่: 11/04/56
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ “สุขใจรับพร” ประจำปี 2556 เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือ ความกตัญญูและเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ณ ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต...(admin:เรวดี พลเยี่ยม)