::

ศูนย์รางน้ำ จัดโครงการ “วันอาเซียน (ASEAN DAY)”

วันที่: 17/08/55
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • นย์การเรียนรางน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย อาจารย์ปริศนา มั่นเภา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาจัดโครงการ “วันอาเซียน (ASEAN DAY)” เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรศูนย์การเรียนรางน้ำ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรด, การจัดนิทรรศการ, การแต่งกายชุดประจำชาติ, การแสดงของแต่ละชาติ และการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุภา ศีลสร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรางน้ำ กล่าวเปิด-ปิดโครงการฯ และร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรางน้ำ (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)