::

การประชุมอภิปรายการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วันที่: 18/10/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2554 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แขนงธุรกิจการบิน ได้จัดการประชุมอภิปราย การพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบิน ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ การอภิปรายดังกล่าวทางอาจารย์ประจำแขนงธุรกิจการบินได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบิน และศิษย์เก่าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย