::

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์พิษณุโลก ร่วมรณรงค์สนับสนุนประชาธิปไตยให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่: 27/06/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์พิษณุโลก นำโดย ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พิษณุโลกคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของศูนย์พิษณุโลก ร่วมรณรงค์สนับสนุนประชาธิปไตยไปใช้สิทธิของท่านออกเสียง เลือกคนดีเข้าสภา เข้าคูหากาเบอร์ที่ถูกใจ รอบเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิธีการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง รวมถึงวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนเสียง เป็นการให้ความรู้พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และให้นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง ...(admin:เรวดร พลเยี่ยม)