::

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เยี่ยมชมศูนย์หัวหิน

วันที่: 06/06/54
 • ภาพที่1 ภาพที่2 ภาพที่3 ภาพที่4 ภาพที่5
  ภาพที่6 ภาพที่7 ภาพที่8 ภาพที่9 ภาพที่10
  ภาพที่11 ภาพที่12 ภาพที่13 ภาพที่14 ภาพที่15
  ภาพที่16 ภาพที่17 ภาพที่18 ภาพที่19 ภาพที่20
  ภาพที่21 ภาพที่22 ภาพที่23 ภาพที่24 ภาพที่25
  ภาพที่26 ภาพที่27 ภาพที่28 ภาพที่29 ภาพที่30
 • นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา