SWAN TEAM นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คว้าแชมป์ งานแคมป์เยาวชนโลก IYF Culture Dance Festival Event 2014 ณ เมืองปูชาน ประเทศเกาหลีใต้
SWAN TEAM นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คว้าแชมป์ งานแคมป์เยาวชนโลก IYF Culture Dance Festival Event 2014 ณ เมืองปูชาน ประเทศเกาหลีใต้
รวมภาพกิจกรรม

load

05/07/57 แผนผังที่นั่งสอบคัดเลือก(รอบเพิ่มเติม) สอบถาม ณ วันสอบ...
04/07/57 Update กำหนดการซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบ...
03/07/57 การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...
03/07/57 รับสมัครนักศึกษา ป.โท การวิจัยและประเมินทางการศึกษา...
03/07/57 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การจัดการศึกษาปฐมวัยก้าวไกล...
03/07/57 ขอเชิญร่วมงาน เย็บร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ...
03/07/57 ขอเชิญบุคลากรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำเดือนกร...
02/07/57 ร่วมงานฟรี !!!! พลิกแผนธุรกิจโค้งสุดท้าย
02/07/57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญ...
02/07/57 ขอเชิญร่วมโครงการ"คนคอมพิวเตอร์"ในระดับ"ประชาคมอ...
30/06/57 โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากร 1/2557
28/06/57 ตารางเวลาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ปี 2557
24/06/57 มาเรียนดนตรีกันเถอะ!!!
23/06/57 ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ประจำ...
19/06/57 ปฏิทินกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษารหัส 57
ข่าวย้อนหลัง
04/07/57 ###กำหนดการซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประ...
04/07/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บ...
02/07/57 ประกาศสาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ได้ยื่นแบบคำขอก...
02/07/57 ขอเชิญร่วมโครงการ"คนคอมพิวเตอร์"ในระดับ"ประชาคมอาเ...
02/07/57 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ห้องหลักสูตรศึกษาศ...
30/06/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดรา...
27/06/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ผลสอบราคารายก...
27/06/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้าง...
24/06/57 ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 1 รหัส 57 ที่ได้แจ้งความ...
24/06/57 ประกาศสาหรับนักศึกษาผู้ขอกู้ชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ได้ยื่นแบบคำขอก...
ข่าวย้อนหลัง